Fordybelse & flere vinkler

Her er mulighed for at gå lidt mere i dybden med HUSRÅDET på Møllehøjskolen. Se videointerviews – som er delt op i sekvenser  –  med voksne på Møllehøjskolen  fx. om

  • hvorfor det giver mening at fokusere på demokrati
  • hvordan de yngste elever integreres
  • hvordan demokratiet bæres rundt på skolen
  • hvordan børnene tager demokratiopfattelsen med hjem

Forklaringen på, at Karsten Thygesen i sine knap 20 år som skoleleder ALTID har prioriteret møderne i husrådet – det er nemlig noget af den vigtigste læring, der foregår der, mener han.

 


HUSRÅDET – set fra perspektivet fra læreren i 0. klasse:

Susanne Kilian fortæller, hvordan der helt bogstaveligt bliver taget hånd om børnene fra 0. klasse

De er nemlig også med i husrådet, og det kan nok være lidt overvældende for dem – men de får hjælp af deres venner fra 6. klasse, og så er det pludselig spændende, trygt og udviklende at være husrådsmedlem, selv om man kun er 6 år.


HUSRÅDET set med skolepædagogens øjne

Helle Dreyer er skolepædagog – og ser mange fordele ved den udstrakte form for demokrati på Møllehøjskolen.
– Eleverne lærer at stå frem og de lærer mange ting, de kan bruge videre i livet.


 

Formanden for skolebestyrelsen fortæller om den betydning det har, at ALLE børn i løbet af skoletiden har muligheden for at være med i det demokratiske maskinrum.