Demokrati og ledelse

Udstrakt demokrati – som på Møllehøjskolen – stiller store krav til ledelsen.  Hør de to skolelederes synspunkt på det:

Tidl. skoleleder på Møllehøjskolen, Karsten Thygesen:
– Det, som betydende folk tillægger betydning, får betydning for folk. Det tror jeg på. Som skoleleder skal man stille sig ved roret. Man kan man ikke uddelegere demokrati, men skal selv være med og gå foran.  Og man skal vide, hvad man vil bruge det til, og det skal være ægte og reelt, og det handler om menneskesyn og livssyn.


 

Nuværende skoleleder, Kirsten Musgaard:

– Det er en underlæggende tænkning, at børn har ret til at blive opdraget i demokrat –  og det kommer ikke af sig selv eller af en struktur. Det kommer af en lang proces, som de voksne tager ansvar for. Og jeg vil anbefale formen til andre, men det kræver noget…