Fakta om Husrådet

Hver tirsdag morgen er der møde i husrådet.
Så mødes en lille flok på 15-18 børn og voksne:  to elever fra hver klasse, tre lærere fra skolen plus skolelederen.

Husrådet drøfter, hvordan den sidste uge er gået, og hvordan den næste skal blive.
Nogle gange er der særlige emner på dagsordenen, andre gange er det helt frit, hvad der kommer op.
Og så er der en runde, hvor alle klasser kan fortælle lidt om, hvordan det gør i klassen lige nu.

Der er tre niveauer i skolens demokrati:
inddragelse, indflydelse og medbestemmelse.

  • Inddragelse er, hvor der bliver orienteret om en beslutning eller nogle forhold, der ligger uden for husrådets kompetenceområde.
  • Indflydelse er, hvor alle ved, at de voksne senere skal beslutte sig om noget, – husrådet tages med på råd, så de voksne ved, hvad skal de så tænke på, når der træffes beslutninger.
  • Medbestemmelse er de områder, som husrådet træffer beslutning om.

Efter mødet skriver to børn punkterne ned, som husrådet har drøftet. Denne dagsorden kopierer de og deler ud i alle klasser.

Om fredagen er der ingen indslag til morgensamling, for fredag er husrådets dag. Her er der to repræsentanter, der styrer samlingen, som hedder husmødet.
Den ene læser dagsorden op, den anden er peger.
Her melder klasserne tilbage, hvad de har drøftet ud fra dagsordenen. Nogle gange er tilbagemeldingen så enig, at der kan træffes en beslutning på husmødet, andre gange går det tilbage til husrådet, der laver et oplæg ud fra tilbagemeldingerne, – som så drøftes næste fredag.

Når alle fra husrådet har prøvet at være enten oplæser eller peger, vælges  et nyt husråd.

Det betyder, at husrådet skiftes ud ca. hver 7. uge.
På den måde kan mange børn nå at prøve at være med.

De to elever, der sidder i bestyrelsen, er faste medlemmer i husrådet.